Paard in de wei en brandblusser

FOG 3/4 straalpijp

Brandslanghaspels zijn een zeer waardevol onderdeel van uw brandbeveiliging. De belangrijkste voordelen zijn: 

1. Onbeperkte blusduur.

2. Grote worplengte.

3. Groot afkoelend vermogen, dus bluskracht.

4. Blust goed op vaste stoffen zoals hout en papier door redelijk indringend vermogen.

5. Het blussen zelf is makkelijk.

De belangrijkste nadelen zijn:

1. Water is elektrisch geleidend en daardoor kan het blussen met water op onder spanning staande apparatuur gevaarlijk zijn. Blus met een sproeistraal.

2. U verbruikt al snel grote hoeveelheden water wat nevenschade kan geven.

3. Water blust op veel brandende vloeistoffen niet goed omdat het er niet op blijft staan maar doorheen zakt.

4. Het is niet altijd makkelijk om de slang ter plekke te krijgen door veel bochten(gangen) of objecten die in de weg staan. 

5. Soms gaat het afrollen van de slang of het opendraaien van de spuitmond zwaar of weet men in de paniek niet meer welke kant men op moet draaien voor de openstand.

6. De slanglengte is beperkt tot over het algemeen 20 meter en maximaal 30 meter.

Straalpijp met openingshandleOud model draaiafluiter voor haspel