Ontruimingsplattegrond 

Ontruimingsplattegronden

Elk bedrijf is verplicht om ontruimingsplattegronden op te hangen.

Deze plattegronden worden in de gebouwen opgehangen. Ze geven alle aanwezigen informatie over de vluchtmogelijkheden en de blusmiddelen. Onze plattegronden zijn getekend op een wijze die ze goed leesbaar maakt voor personen die geen technische tekeningen kunnen lezen.

Agnesi heeft ervaring met het maken van ontruimingsplattegronden voor middelgrote tot grote organisaties. De plattegronden voldoen aan de nieuwste eisen zoals bijvoorbeeld de NEN1414. We volgen de ontwikkelingen op de voet en kunnen hier direct op inspelen.

Met een moderne lay-out vallen onze plattegronden op en dat wil iedereen graag!

Veiligheidsplattegronden

Een veiligheidsplattegrond is een plattegrond waarop veiligheidsinformatie over een gebouw staat en ook deze tekeningen zijn verplicht. Er staat meer informatie op dan op een ontruimingsplattegrond. Dit maakt de plattegrond niet geschikt om op te hangen.

Op een veiligheidsplattegrond kunnen de volgende zaken staan aangegeven: brandblusmiddelen, rookmelders, noodverlichting, slow whoops, gevaren, verboden, gevaarlijke stoffen en brandwerende scheidingen. De tekeningen worden gemaakt volgens de nieuwste norm, de NEN1414.

Onze veiligheidsplattegronden zijn daarnaast geschikt voor gebruiksmelding en aanvraag gebruiksvergunning. Ze voldoen daarvoor aan specifieke eisen zoals de schaal van de tekeningen. Er komen gegevens op te staan die de brandweer nodig heeft om het gebouw te controleren op de brandveiligheid. U kunt hierbij denken aan de volgende zaken: 

Gebruiksoppervlakte van elke ruimte

Gebruiksbestemming per ruimte

Zelfsluitende deuren

Lengte van de vluchtroutes

Vluchtroute aanduidingen

We hebben onder andere door onze jarenlange ervaring een goede samenwerking met de brandweer. Als u ons inhuurt voor het maken van deze tekeningen weet u dat ze voldoen aan de huidige eisen. Ook op dit vlak volgen we de ontwikkelingen op de voet.

 Ontruimingsplan

In het ontruimingsplan staan de taken van de directie, bedrijfshulpverleners en het personeel bij een ontruiming. Verder bevat het technische gegevens van het gebouw, veiligheidsplattegronden en een beschrijving van de procedure bij ontruiming.

Ontruiming van gebouwen moet geregeld zijn, dit is een eis in de Arbowet. Als er een ontruimings- of brandmeldinstallatie aanwezig is bent u verplicht om een volledig ontruimingsplan op te stellen. Kleine bedrijven en instellingen kunnen volstaan met een ontruimingsinstructie en tekeningen.

Maak het ontruimingsplan zó dat de brandweer het kan toetsen. Als het ontruimingsplan onderdeel uitmaakt van een bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan, dan moet het een zelfstandig en uitneembaar stuk zijn.

Ook als het niet verplicht is kan het opstellen van een ontruimingsplan aan te raden zijn. Dit plan vormt het organisatorische gedeelte van de bedrijfshulpverlening. U tekent daarmee voor de veiligheid van iedereen in de organisatie. Als er een dergelijk plan geschreven is weet iedereen wat hij of zij moet doen in het geval van nood. Er zal dan veel minder snel paniek ontstaan.

Daarnaast is het ook heel belangrijk dat er jaarlijks geoefend wordt en het ontruimingsplan wordt dan aangepast. Wij leveren daarom een plan dat u gemakkelijk zelf kunt aanpassen.

 Powered by Snel een website nodig?