Draagbare blusapparaten

Onder draagbare blustoestellen wordt gewoonlijk verstaan:

Deze apparaten dienen te zijn voorzien van een Rijkskeurmerk en te voldoen aan de normen uit de NEN-EN 3

Draagbare blustoestellen zijn bedoeld om de beginnende brand te blussen of onder controle te houden tot de brandweer arriveert. U kunt een uitslaande brand niet met een brandblusser uit krijgen. Draagbare blustoestellen of brandslanghaspels zijn vrijwel altijd verplicht in gebouwen met een gebruiksfunctie. Dit staat in het bouwbesluit, is vrijwel altijd een verzekerings eis en is een ARBO verplichting. Ook worden deze kleine blusmiddelen voorgeschreven vanuit certificeringen zoals VCA en ISO. Een ondernemer heeft zorgplicht wat in de praktijk betekend dat er voldoende blusmiddelen dienen te zijn en dat er periodiek onderhoud door een erkend bedrijf(b.v. KIWA) en vakbekwaam persoon(REOB) op wordt gedaan.
Powered by Snel een website nodig?